Władze klubu

Zarząd

Prezes Zarządu

Kamil Kobiałka

Wiceprezes ds. finansowych

Wakat

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Wakat

Sekretarz

Paweł Kasperkiewicz

Skarbnik

Karolina Kobiałka

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji

Dawid Kobiałka

Sekretarz

Mirosław Kobiałka

Członek Komisji

Arkadiusz Rogala

Zarząd

Prezes Zarządu

Kamil Kobiałka

Wiceprezes ds. finansowych

Wakat

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Wakat

Sekretarz

Paweł Kasperkiewicz

Skarbnik

Karolina Kobiałka

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca Komisji

Dawid Kobiałka

Sekretarz

Mirosław Kobiałka

Członek Komisji

Arkadiusz Rogala